Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη

LIGHTBOX

Ένα ευέλικτο εργαλείο μη τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει την υλοποίηση διαπολιτισμικών και διαδραστικών προγραμμάτων.

Το “LIGHTBOX”, είναι μια κινητή κατασκευή προβολής που απευθύνεται σε παιδιά με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, με την παρουσία υποτίτλων σε μέχρι 8 διαφορετικές γλώσσες.

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο εργαλείο μη τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο επιτρέπει την υλοποίηση διαπολιτισμικών και διαδραστικών προγραμμάτων και εξασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των παιδιών σε πολιτιστικά γεγονότα και δράσεις.