Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη

LIGHTBOX

Ένα ευέλικτο εργαλείο μη-τυπικής εκπαίδευσης για διαπολιτισμικά και διαδραστικά προγράμματα.

Το “LIGHTBOX” είναι μια κινητή διάταξη προβολής και πρόγραμμα μη-τυπικής εκπαίδευσης που απευθύνεται σε παιδιά με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο. Επιτρέπει την προβολή οπτικοακουστικού υλικού με την παρουσία υποτίτλων σε μέχρι 8 διαφορετικές γλώσσες.

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.