Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη

Καταστατικό

Περιληπτικό καταστατικό λειτουργίας Παιδικής Βιβλιοθήκης

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Παιδική Βιβλιοθήκη - Σωματείο για την πολιτισμική παρέμβαση και την ενίσχυση της καθολικής πρόσβασης του παιδιού στο έντυπο και ψηφιακό βιβλίο» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «Παιδική Βιβλιοθήκη» με Αριθμό Μητρώου A.M. 32358

Πώς μπορείς να γίνεις μέλος:

Πρέπει να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας, να μην υπάρχει καταδίκη του ενδιαφερομένου για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που αντίκειται στους σκοπούς του σωματείου. Ο τόπος διαμονής του ατόμου μπορεί να είναι και εκτός Ελλάδας. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής ως μέλους, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. Ειδικά οι ανήλικοι, συμμετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου με τη συνοδεία/επίβλεψη/ρητή και έγγραφη συναίνεση των κηδεμόνων/γονέων/επιτρόπων τους αλλά δεν αποκτούν ούτε τα δικαιώματα ούτε τις υποχρεώσεις των τακτικών μελών.

Ποια είναι τα δικαιώματα του μέλους:

Το μέλος συμμετέχει, εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του και ψηφίζει στη Γενική Συνέλευση. Μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για αιρετή θέση του σωματείου (μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών ως μέλους του σωματείου). Ακόμη, μπορεί να προτείνει θέματα για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και να παρίσταται στη συγκεκριμένη συνεδρίαση προς ανάπτυξη του σχετικού θέματος. Αν ένα μέλος αποχωρήσει οικειοθελώς από το σωματείο, μπορεί να επανεγγραφεί ελεύθερα.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του μέλους:

Το μέλος παρίσταται στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. και συντελεί, με όποιον τρόπο δύναται, στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου. Για την εγγραφή του καταβάλλει τη σχετική δαπάνη ύψους 20,00 ευρώ, όπως και ετήσια συνδρομή, ύψους 10,00 ευρώ.

Πότε διαγράφεται ένα μέλος από το σωματείο:

Τη διαγραφή αποφασίζει το Δ.Σ. είτε κατόπιν αίτησης του μέλους είτε αν το μέλος απουσιάζει αδικαιολόγητα πάνω σε από 3 συνεχόμενες Γ.Σ. είτε αν η συμπεριφορά του μέλους είναι αντίθετη στους σκοπούς του σωματείου ή/και ανάρμοστη, προκαλώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του.