Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη

Η Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο για την πρόσβαση του παιδιού στο βιβλίο. Αποτελεί μία πρωτοβουλία νέων επιστημόνων που υλοποιούν δωρεάν πολιτισμικές δράσεις, με επίκεντρο πάντα το έντυπο και ψηφιακό βιβλίο.

Σχέδιο ενός κοριτσιού που μεταφέρει βιβλία

Πρότζεκτ

(3)

Ενημερώσεις

(2)

Η Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2018 από μία ομάδα νέων βιβλιοθηκονόμων, ψυχολόγων, παιδαγωγών, αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για παιδιά και με παιδιά, ηλικίας 5–13 ετών.

Όλες οι δράσεις ξεκινούν ϗ τελειώνουν μ’ ένα βιβλίο.

Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου περιοχής, καταγωγής, ηλικίας ή κοινωνικής προέλευσης. Στόχος είναι να συγκροτηθεί ως χώρος για την ανάπτυξη πολυδύναμων δράσεων με επίκεντρο το έντυπο και ψηφιακό βιβλίο.

Αρχιτεκτονική αναπαράσταση του υπό μελέτη χώρου της Ανοικτής Παιδικής Βιβλιοθήκης
Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλική Κολιάκη, 2018

Η Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη απευθύνεται ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (πρόσφυγες, παιδιά με αναπηρίες και εν γένει παιδιά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού). Το εγχείρημα στο σύνολό του βασίζεται στις αρχές της διαπολιτισμικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στο βιβλίο.

Τα πεδία παρέμβασης της Ανοικτής Παιδικής Βιβλιοθήκης διαμορφώνονται με την ανάπτυξη δράσεων με επίκεντρο το βιβλίο σε τρία βασικά πεδία: Διαπολιτισμικότητα, Ψηφιακός Πολιτισμός, Καθολική Προσβασιμότητα.