Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη

α π β

Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη

Πρότζεκτ

Ανακοινώσεις

Η Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη, ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2018 από μία ομάδα νέων βιβλιοθηκονόμων, ψυχολόγων, παιδαγωγών, αρχιτεκτόνων, καλλιτεχνών και άλλων επαγγελματιών που σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις για παιδιά και με παιδιά, ηλικίας 5–13 ετών.

Όλες οι δράσεις ξεκινούν κι τελειώνουν μ’ένα βιβλίο.

Απευθύνεται σε όλα τα παιδιά ανεξαρτήτου περιοχής, καταγωγής, ηλικίας ή κοινωνικής προέλευσης. Στόχος είναι να συγκροτηθεί ως χώρος για την ανάπτυξη πολυδύναμων δράσεων με επίκεντρο το έντυπο και ψηφιακό βιβλίο.

Αρχιτεκτονική αναπαράσταση του υπό μελέτη χώρου της Ανοικτής Παιδικής Βιβλιοθήκης
Αρχιτεκτονική μελέτη: Βασιλική Κολιάκη, 2018

Η Ανοικτή Παιδική Βιβλιοθήκη απευθύνεται ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (πρόσφυγες, παιδιά με αναπηρίες και εν γένει παιδιά που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού). Το εγχείρημα στο σύνολό του βασίζεται στις αρχές της διαπολιτισμικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ισότιμης πρόσβασης όλων των παιδιών στο βιβλίο.

Εικονογράφηση παιδιών που διαβάζουν
Εικονογράφηση: Σιαδώρα, 2018

Τα πεδία παρέμβασης της Ανοικτής Παιδικής Βιβλιοθήκης διαμορφώνονται με την ανάπτυξη δράσεων με επίκεντρο το βιβλίο σε τρία βασικά πεδία: Διαπολιτισμικότητα, Ψηφιακός Πολιτισμός, Καθολική Προσβασιμότητα.